امور ثبت نام و بایگانی

 


امور بایگانی و ثبت نام


شرح وظایف اداره ثبت نام

این اداره وظیفه بایگانی نمودن کلیه مدارک و اسناد آموزشی مربوط به دانشجویان را برعهده دارد. ضمنا کارکنان این اداره در زمان ثبت نام دانشجویان جدیدالورود حضوری فعال داشته و بررسی مدارک تحصیلی دانشجویان هم توسط این اداره انجام میپذیرد.
ارتباط با کارشناس :

 زهرا عبدل زاده

مسئول بایگانی و ثبت نام

شماره تلفن مستقیم 04142292260

داخلی 1145کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .