دایره امتحانات


 


دایره امتحانات


شرح وظایف

هماهنگي دربرگزاري امتحانات پايان ترم براساس شرح وظايف از جمله، فراهم آوردن مقدمات امتحانات، پيش بيني مكان هاي برگزاري امتحان، تعيين شماره صندلي دانشجويان، تعيين تاريخ و ساعت برگزاري امتحان، تعيين عوامل برگزاري امتحانات و.....
1- -کنترل حذفهاي 16/3،حذف ترم ،حذف ترم هاي با مجوز شورا، حذف ماده 43 وناتمام نمودن پروزه وكارآموزي .
2- -انتقال ترم وايجاد ليست نمودن نمرات .
3- تكثير سئوالات امتحانات پايان ترم در قرنطينه امتحانات حداقل سه روز قبل از شروع امتحانات بانظارت اداره حراست
4- - صدور ابلاغ امتحانات اساتيد حداقل يك هفته قبل از امتحانات و دریافت از طریق سامانه اساتید .
5- -صدور ابلاغ مراقبان امتحانات بر اساس فرم ارسالي اتوماسيون اداري و نیاز سنجی .
6- صدور ليست هاي حضور وغياب وصورتجلسات امتحانات پايان ترم.
7- برگزاري امتحانات پايان ترم.
8- ثبت غيبت هاي امتحاني دانشجويان بر اساس صورتجلسات امتحانات پايان ترم.
9- پيگيري اخذ ليست نمرات وتماس با اساتيد جهت ارسال نمرات .
10- اخذ پاكت هاي پاسخنامه هاي امتحاني برگزار شده از اساتيدوبايگاني نمودن آنهاو ارائه رسید تحویل برگه براساس بخشنامه سازمان مركزي به مدت چهار سال.
11- ثبت و نگهداري سوابق احكام كميته انضباطي دانشجويان
12- انتقال نمرات كامپيوتري كليه رشته ها به سوابق دانشجويان.
13- بايگاني نمرات كامپيوتري وتكي بر اساس هر نيمسال.
14- ثبت نمرات ميهماني،انتقالي،پرونده هاي قديمي وليست هاي تك نمره اي و احکام کمیته انضباطي.
15- ثبت نمرات معادلسازي بر اساس آيين نامه.
16- ثبت نمرات معرفي به استاد و دروس جبراني كليه رشته ها بر اساس زمان بندی اعلام شده.
17- صدور شماره صندلی برای امتحانات پایان ترم و انجام مراحل دریافت کارت ورود به جلسه دانشجویان یک هفته قبل از امتحانات .ارتباط با کارشناس امتحانات:

 زهرا عبدل زاده

مسئول اداره امتحانات

شماره تلفن دانشگاه  04142292260

داخلی 1145

 
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .