امور کلاس هاشرح وظایف:

-تهیه لیست حضور و غیاب و پوشه کلاسها(تئوری و آزمایشگاهی) قبل شروع هر نیمسال

-هماهنگی و پیگیری امور مربوط به حضور و غیاب اساتید

-تعیین کسری و جبرانی کلاسها از هفته ۱۰ به بعد و اعلام به اساتید جهت جبران

  -جوابگویی و هماهنگی و پیگیری امور مربوط به آموزش و کلاسها (تئوری و آزمایشگاه) در تمام زمینه ها به اساتید و دانشجویان

-اطلاع رسانی های مورد نیاز مناسب (در بوردهای مربوطه) برای دستورالعمل های ارسالی از وزارتخانه، دانشگاه و یا تغییرات ایجاد شده در کلاسها

-هماهنگی با اساتید جهت حضور به موقع در سر کلاسها

 -چک روزانه کلاسها و حضور و غیاب ساعتی اساتید

 

 ارتباط با مسئول اتاق اساتید:

علیرضا پورکاج

شماره تلفن مستقیم:04142292258

داخلی 1172

      

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .