مسئول امور اداری


 

صابر جلالی خواجه
 -مسئول امور اداری

-مسئول امور اجرایی و اداری مدارس سما مرند


شماره تلفن مستقیم:42292261-041

شماره تلفن داخلی:1166


 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .