حوزه آموزش


از جمله وظایف حوزه آموزش:


-          انجام امور مربوط به صدور گواهی ، معرفی نامه و سایر مکاتبات .

-          پاسخگویی به سوالات دانشجویان در زمینه امور آموزشی .

-          ابلاغ برنامه های امتحانی بر طبق تصمیمات متخذه به گروه های آموزشی و نظارت بر امر امتحانات پایان ترم .

-          نظارت برحسن اجرای آیین نامه ها ، بخشنامه ها و مصوبات آموزشی  .

-          نظارت بر اجرای آیین نامه ها در خصوص انتقال و میهمانی دانشجویان .کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .