کارشناس امتحانات
 زهرا عبدل زاده
 

 -کارشناس امتحانات

-مسئول بایگانی آموزش

 

 


شماره تلفن مستقیم:42292260-041

شماره تلفن داخلی:1145

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .