کارشناس امور مشمولین

 مهدی علی


 

 -کارشناس امور مشمولین

-کارشناس امور تربیت بدنی

-مسئول اتاق اساتید

 شماره تلفن مستقیم:42292258-041

شماره تلفن داخلی:1172

 
  

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .