شماره های تماس
محل/شخص
 داخلیتلفن مستقیم

 معاونت سما/علی گل محمدی

 1197

041-42292237
امورمالی - شهریه
 1148041-42292257
 نظام وظیفه - هماهنگی کلاسها 1172041-42292258
 آموزش - امتحانات 1145041-42292260
 فارغ التحصیلان-دبیرخانه-کارگزینی اساتید 1150041-42292260
 حراست 1166041-42292263
 اداری- دفتر فنی 1166041-42292261

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .