دفتر ارتباط با صنعت


شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت
                              
ساماندهي كارآموزي و كارورزي دانشجويان
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت
برنامه ریزی و هماهنگی جهت انجام بازدیدهای علمی و تحقیقاتی دانشجویان از مراکز فنی و صنعتی
شناسایی و ارزیابی واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها جهت تخصیص سهمیه و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .