خوابگاها
واحد مرند دارای دو خوابگاه مجهز به نامهای فاطمیه و زینبیه می باشد که درداخل محوطه دانشگاه تاسیس شده اند که برخی امکانات خوابگاههای دانشجوئی واحد بشرح زیر میباشد:وو
-ظرفیت کلیه اتاقها 4 نفره بوده و هرکدام از اتاقها دارای یخچال و کمد 4 نفره و همچنین میز تحریر 4 نفره که مختص همان اتاق است می باشد. و
-هر دو خوابگاه دانشجوئی واحد دارای دفاتر مشاوره، اتاق ورزشی و فروشگاه مواد غذائی و همچنین اتاق تلویزیون و نمازخانه و اتاق کامپیوتر می باشد. و
-برگزاری کلاسهای آموزشی و فعالیتهای فوق برنامه اعم از فرهنگی – مذهبی  و اردوهای سیاحتی و زیارتی و مراسم مربوط و مناسبتهای خاص تقویمی. و
برگرفته از سایت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند
کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .