کارکنان دانشکده سما مرند


 علی گل محمدی

سرپرست و رئیس دانشکده سما مرند

 

 میر مناف حسینی

مسئول امور مالی

 

 سید اصغر خلقی

مسئول حراست

 
صابر جلالی خواجه

مسئول امور اداری

 

 علیرضا پورکاج

مسئول آموزش

 


عباس سرباز

مسئول فناوری و اطلاعات

 

 مهدی علی

کارشناس امور مشمولین

 

 توحید قهرمانی

کارشناس امور شهریه

 

 زهرا عبدل زاده

کارشناس امتحانات

 

 فاطمه صمدی

کارشناس دانشجویی

 

 الهام مهدیلوی

کارشناس پژوهش

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .