مسئول آموزش
 علیرضا پورکاج
 
 -مسئول آموزش دانشکده سما مرند
 

 

شماره تلفن مستقیم:42292260-041

شماره تلفن داخلی:1145

 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .