لیست رشته های تحصیلی
 نام رشته
 مقطع تحصیلی
  مربی کودک کاردانی پیوسته
  حسابداری   
  کاردانی پیوسته
 تربیت بدنی   
  کاردانی پیوسته
  الکترونیک - الکترونیک عمومی   
  کاردانی پیوسته
  الکتروتکنیک - برق صنعتی   
  کاردانی پیوسته
 کاردانی فنی آسانسور و پله برقی   
  کاردانی پیوسته
  نقشه کشی عمومی - نقشه کشی و طراحی صنعتی   
  کاردانی پیوسته
  نقشه کشی معماری - معماری   
  کاردانی پیوسته
  ساختمان - کارهای عمومی ساختمان   
  کاردانی پیوسته
  ساخت و تولید - ماشین افزار   
  کاردانی پیوسته
  تاسیسات - تهویه نامطبوع   
  کاردانی پیوسته
  مکانیک خودرو - مکانیک خودرو   
 کاردانی پیوسته
  کامپیوتر - نرم افزار کامپیوتر   
  کاردانی پیوسته
 کاردانی حرفه ای گرافیک   
  کاردانی پیوسته

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .