معرفی معاونت سما   علی گل محمدی                                                                        


   کارشناس ارشد مدیریت دولتی گرایش مالی مسئولیت اجرایی:

سرپرست و رئیس مرکز آموزشی و فرهنگی سما مرند

سوابق اجرایی:

 مدیر کل امور اقتصادی و دانش بنیان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

مدیر دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

رئیس اداره فارغ التحصیلان دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

رئیس اداره کارگزینی دانشگاه آزاد اسلمی واحد مرند

مسئول برنامه ریزی درسی و کمیسیون موارد خاص و شورای آموزشی واحد مرند

مسئول کل آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

دبیر کمیته انظباطی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

مسئول سنجش و نظارت دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

دبیر کمیته بیمه و رفاه دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

مسئول شهریه و مسئول امتحانات دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند


  ایمیل: Ali.gholmohammadi@yahoo.com 

  شماره تلفن مستقیم: 42292237 _ 041 

شماره فاکس: 42292237 _041     

شماره تلفن داخلی: 1197     

 


کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .