فناوری اطلاعات و ارتباطات
 شرح وظایف:


    1. اداره ارتباطات شبكه و سخت افزار

-طراحي شبکه هاي ارتباطي و پياده سازي و نگهداري آن

-پشتیبانی و نگهداري از کلیه سیستمهاي سخت افزاري رایانه اي و شبکه اي


-برقراري امنیت در بستر سخت افزاري رایانه اي و شبکه اي


-نظارت و همکاري بر انجام خدمات سخت افزاري ، شبکه و ارتباطات


   2. طراحي و توليد نرم افزار و پشتيباني

-طراحي و ايجاد سيستم هاي نرم افزاري و مکانيزاسيون عمليات اجرايي

-نگهداري و توسعه سيستم هاي نرم افزاري موجود

-تهيه طرح هاي جامع و ارتقاء وبازسازي سيستم هاي مکانيزه


   3. خدمات اينترنتي و مركز داده ها

-ايجاد و نگهداري مرکز اطلاع رساني و خدمات اينترنتي و توسعه تجهيزاتي و امکاناتي آن با پيشرفت تکنولوژي ارتباطات در جهان

-ارائه خدمات جهت استفاده از شبکه جهاني اينترنت براي دانشجويان و اعضاء هيات علمي


   4. بخش آمار و اطلاعات

-تهيه و توليد آمار مورد نياز سازمان سما و سازمان مرکزي دانشگاه آزاد اسلامی بصورت دوره اي و در زمانهاي مقرر

-تهيه و توليد آمار مورد نياز مسئولين دانشکده واحد مرند و دستگاههای اجرایی جهت برنامه ريزي هاي مربوطه

 
 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .