کارشناس پژوهش


 الهام مهدیلوی-کارشناس امور پژوهش

-مسئول دبیرخانه

-کارگزینی اساتید


شماره تلفن مستقیم:42292259-041

شماره تلفن داخلی:1150 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی واحد مرند می باشد. .