ریاست واحد

سيد موسي حجازي

سطح سه حوزوي - فقه و اصول

مشخصات فردي

  

آدرس و تلفن تماس

 

تلفن تماس

پست الکترونیکی

منزل

محل کار

همراه

فاکس محل کار

hijazi_59@yahoo.com

 

04144522480

09144261113

04144522345

 

 سوابق مرتبه علمی از ابتدای استخدام در واحد تبریز

 

 

مدارج تحصیلی

مرتبه علمی

نام دانشگاه

تاریخ شروع

تاریخ خاتمه


  
 

کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی خاروانا می باشد. .