کلیه حقوق مادی و معنوی متعلق به دانشگاه آزاداسلامی خاروانا می باشد. .